Zamówienia Plany 2021

11 stycznia 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Wilanów m.st.Warszawy

Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

Pozycja planu Przedmiot zamówienia Przewidziany tryb albo procedura udzielania zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidziany termin wszczęcia postępowania Informacje dodatkowe Informacja na temat aktualizacji
1 2 3 4 5 6 7
1. ROBOTY BUDOWLANE
2.1.1
2. DOSTAWY
2.2.1 dystrybucja i zakup gazu dla szkół i placówek oświatowych publicznych m.st. Warszawy na terenie Urzędu Dzielnicy Wilanów przetarg nieograniczony 1 200 000,00 zł I/II kwartał 2021
3. USŁUGI
2.3.1
Skip to content