Zamówienia plany 2020

26 maja 2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok  dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Wilanów m.st.Warszawy

Lp RODZAJ ZAMÓWIENIA (DOSTAWY/ USŁUGI) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PRZEWIDYWANY TRYB LUB INNA FORMA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ORIENTACYJNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (NETTO) PRZEWIDYWANY TERMIN WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA (KWARTAŁ/ MIESIĄC) PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Dostawa Zakup energii cieplnej obejmujący dystrybucję i zakup energii cieplnej dla placówek oświatowych w dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy Przetarg nieograniczony 587000.- I /II kwartał 2020 01.07.2020 do 31.12.2022
Skip to content