Wyniki naborów

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Inspektor Ochrony Danych (nr 3/2021) na 1 etat

w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Wilanów m.st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Wilanów m.st. Warszawy, ul. F. Klimczaka 4, bud. B, 02-797 Warszawa nie wyłoniono osoby do zatrudnienia.

Uzasadnienie wyboru: żaden z kandydatów nie spełnił w oczekiwanym stopniu wymagań stawianych podczas rekrutacji na ww. stanowisko urzędnicze.

 

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Pracownik ds. płac i ubezpieczeń społecznych (nr 1/2021) na 1 etat

w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Wilanów m.st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Wilanów m.st. Warszawy, ul. F. Klimczaka 4, bud. B, 02-797 Warszawa nie wyłoniono osoby do zatrudnienia.

Uzasadnienie wyboru: żaden z kandydatów nie spełnił wymogów formalnych, wymaganych podczas rekrutacji na ww. stanowisko urzędnicze.

 

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Pracownik ds. płac i ubezpieczeń społecznych (nr 16/2020) na 1 etat
w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, ul. F. Klimczaka 4 bud. B, 02-797 Warszawa wyłoniono osobę do zatrudnienia:

Pani Iwona Sosnowska – miejsce zamieszkania Baniocha

Uzasadnienie wyboru: Kandydat spełnił w najwyższym stopniu wymagania stawiane podczas rekrutacji na ww. wolne stanowisko urzędnicze.

 

 

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Pracownik ds. księgowości (nr 12/2020) na 1 etat
w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, ul. F. Klimczaka 4, bud. B, 02-797 Warszawa nie wyłoniono osoby do zatrudnienia.

Uzasadnienie wyboru: Kandydat nie spełnił w oczekiwanym stopniu wymagań stawianych podczas rekrutacji na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy.

 

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Pracownik ds. księgowości (nr 15/2020) na 1 etat
w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, ul. F. Klimczaka 4, bud. B, 02-797 Warszawa wyłoniono osobę do zatrudnienia:

Pani Justyna Szczybelska – miejsce zamieszkania Józefów

Uzasadnienie wyboru: Kandydat spełnił w najwyższym stopniu wymagania stawiane podczas rekrutacji na ww. wolne stanowisko urzędnicze.

 

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Pracownik ds. płac i ubezpieczeń społecznych (nr 14/2020) na 1 etat

w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, ul. F. Klimczaka 4, bud. B, 02-797 Warszawa nie wyłoniono osoby do zatrudnienia.

Uzasadnienie wyboru: żaden z kandydatów nie spełnił wymogów formalnych, wymaganych podczas rekrutacji na ww. stanowisko urzędnicze.

 

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Pracownik ds. księgowości (nr 13/2020) na 1 etat

w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, ul. F. Klimczaka 4, bud. B, 02-797 Warszawa nie wyłoniono osoby do zatrudnienia.

Uzasadnienie wyboru:  Nie wpłynęła żadna oferta na w/w stanowisko urzędnicze.

 

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Pracownik ds. księgowości (nr 11/2020) na 1 etat

w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, ul. F. Klimczaka 4, bud. B, 02-797 Warszawa nie wyłoniono osoby do zatrudnienia.

Uzasadnienie wyboru: Kandydat nie spełnił w oczekiwanym stopniu wymagań stawianych podczas rekrutacji na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy.

 

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Pracownik ds. księgowości (nr 10/2020) na 1 etat

w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, ul. F. Klimczaka 4, bud. B, 02-797 Warszawa nie wyłoniono osoby do zatrudnienia.

Uzasadnienie wyboru: Kandydat, który spełniał w najwyższym stopniu wymagania stawiane podczas rekrutacji na ww. wolne stanowisko urzędnicze, zrezygnował z zatrudnienia na stanowisku Pracownik ds. księgowości w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy.

 

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Pracownik ds. księgowości (nr 09/2020) na 1 etat

w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, ul. F. Klimczaka 4, bud. B, 02-797 Warszawa wyłoniono osobę do zatrudnienia:

Pani Agnieszka Jędraszczyk – miejsce zamieszkania Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Kandydat spełnił w najwyższym stopniu wymagania stawiane podczas rekrutacji na ww. wolne stanowisko urzędnicze.

 

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Pracownik ds. płac i ubezpieczeń społecznych (nr 06/2020) na 1 etat

w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, ul. F. Klimczaka 4, bud. B, 02-797 Warszawa wyłoniono osobę do zatrudnienia:

Pani Magdalena Wójcik – miejsce zamieszkania Warszawa

 

Uzasadnienie wyboru: Kandydat spełnił w najwyższym stopniu wymagania stawiane podczas rekrutacji na ww. wolne stanowisko urzędnicze.

 

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Kierownik Działu Księgowości (nr 05/2020) na 1 etat

w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, ul. F. Klimczaka 4, bud. B, 02-797 Warszawa nie wyłoniono osoby do zatrudnienia.

Uzasadnienie wyboru: żaden z kandydatów nie spełnił w oczekiwanym stopniu wymagań stawianych podczas rekrutacji na ww. stanowisko urzędnicze.

 

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Główny księgowy (nr 08/2020) na 1 etat

w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, ul. F. Klimczaka 4, bud. B, 02-797 Warszawa wyłoniono osobę do zatrudnienia:

Pan Michał Pierścionek – miejsce zamieszkania Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Kandydat spełnił w najwyższym stopniu wymagania stawiane podczas rekrutacji na ww. wolne stanowisko urzędnicze.

 

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Główny księgowy (nr 07/2020) na 1 etat

w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, ul. F. Klimczaka 4, bud. B, 02-797 Warszawa nie wyłoniono osoby do zatrudnienia.

Uzasadnienie wyboru: Tylko jeden Kandydat spełniał wymagania formalne. Niestety Kandydat z przyczyn losowych nie mógł wziąć udziału w rekrutacji na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy.

 

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Inspektor Ochrony Danych (nr 04/2020) na 1 etat

w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, ul. F. Klimczaka 4, bud. B, 02-797 Warszawa wyłoniono osobę do zatrudnienia:

Pan Jarosław Juraszek – miejsce zamieszkania Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Kandydat spełnił w najwyższym stopniu wymagania stawiane podczas rekrutacji na ww. wolne stanowisko urzędnicze.

 

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Pracownik ds. płac i ubezpieczeń społecznych (nr 03/2020) na 1 etat

w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, ul. F. Klimczaka 4, bud. B, 02-797 Warszawa nie wyłoniono osoby do zatrudnienia.

Uzasadnienie wyboru: Kandydat zrezygnował z zatrudnienia na stanowisku Pracownik ds. płac i ubezpieczeń społecznych w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy.

 

 

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Główny księgowy (nr 02/2020) na 1 etat
w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, ul. F. Klimczaka 4, bud. B, 02-797 Warszawa wyłoniono osobę do zatrudnienia:
Pani Małgorzata Stacherska – miejsce zamieszkania Warszawa.
W wyniku rezygnacji Pani Małgorzaty Stacherskiej, wyłoniono drugiego kandydata z naboru na stanowisku Głównego księgowego w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy:
Pani Renata Gajewska – miejsce zamieszkania Łochów.
Dyrektor DBFO Wilanów informuje, że Pani Renata Gajewska również zrezygnowała z zatrudnienia na stanowisku Głównego księgowego w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, w wyniku czego w naborze na ww. stanowisko urzędnicze nie wyłoniono osoby do zatrudnienia.

Uzasadnienie wyboru: Kandydaci, którzy spełniali w najwyższym stopniu wymagania stawiane podczas rekrutacji na ww. wolne stanowisko urzędnicze zrezygnowali z zatrudnienia w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy.

 

 

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Pracownik ds. księgowości (nr 01/2020) na 1 etat

w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, ul. F. Klimczaka 4, bud. B, 02-797 Warszawa nie wyłoniono osoby do zatrudnienia.

Uzasadnienie wyboru: żaden z kandydatów nie spełnił w oczekiwanym stopniu wymagań stawianych podczas rekrutacji na ww. stanowisko urzędnicze.

 

 

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Pracownik ds. księgowości (nr 18/2019) na 2 etaty

w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, ul. F. Klimczaka 4, bud. B, 02-797 Warszawa wyłoniono osobę do zatrudnienia.

Pani Ewa Kędzierska – miejsce zamieszkania Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Kandydat spełnił w najwyższym stopniu wymagania stawiane podczas rekrutacji na ww. wolne stanowisko urzędnicze. Drugi z kandydatów zrezygnował z zatrudnienia.

 

 

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Pracownik ds. płac i ubezpieczeń społecznych (nr 17/2019) na 1 etat

w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, ul. F. Klimczaka 4, bud. B, 02-797 Warszawa wyłoniono osobę do zatrudnienia.

Pani Katarzyna Janisz – miejsce zamieszkania Słomczyn

Uzasadnienie wyboru: Kandydat spełnił w najwyższym stopniu wymagania stawiane podczas rekrutacji na ww. wolne stanowisko urzędnicze.

 

 

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Główny księgowy (nr 13/2019) na 1 etat

w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy

 

Dyrektor DBFO Wilanów informuje, że w wyniku rezygnacji Pani Barbary Czarneckiej z zatrudnienia na stanowisku Głównego księgowego w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, w naborze na ww. stanowisko urzędnicze nie wyłoniono innej osoby do zatrudnienia.

Uzasadnienie wyboru: Tylko jeden Kandydat złożył dokumenty podczas rekrutacji na ww. wolne stanowisko urzędnicze.

 

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Pracownik ds. księgowości (nr 15/2019) na 1 etat

w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, ul. F. Klimczaka 4, bud. B, 02-797 Warszawa nie wyłoniono osoby do zatrudnienia.

Uzasadnienie wyboru: Żaden z kandydatów nie spełnił w oczekiwanym stopniu wymagań stawianych podczas rekrutacji na ww. wolne stanowisko urzędnicze.

 

 

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Pracownik ds. płac i ubezpieczeń społecznych (nr 14/2019) na 1 etat

w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, ul. F. Klimczaka 4, bud. B, 02-797 Warszawa nie wyłoniono osoby do zatrudnienia.

Uzasadnienie wyboru: kandydat nie spełnił w oczekiwanym stopniu wymagań stawianych podczas rekrutacji na ww. stanowisko urzędnicze.

 

 

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Główny księgowy (nr 13/2019) na 1 etat

w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, ul. F. Klimczaka 4, bud. B, 02-797 Warszawa wyłoniono osobę do zatrudnienia.

Pani Barbara Czarnecka – miejsce zamieszkania Ząbki

Uzasadnienie wyboru: Kandydat spełnił w najwyższym stopniu wymagania stawiane podczas rekrutacji na ww. wolne stanowisko urzędnicze.

 

 

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Pracownik ds. księgowości (nr 12/2019) na 1 etat

w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, ul. F. Klimczaka 4, bud. B, 02-797 Warszawa nie wyłoniono osoby do zatrudnienia.

Uzasadnienie wyboru: Kandydat zrezygnował z zatrudnienia na stanowisku Pracownik ds. księgowości w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy.

 

 

 

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze

– dot. zmiany wyniku naboru na stanowisko urzędnicze –
Pracownik ds. płac i ubezpieczeń społecznych (nr 11/2019) na 1 etat

w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy

Dyrektor DBFO Wilanów informuje, że w wyniku rezygnacji Pani Katarzyny Przybyłek z zatrudnienia na stanowisku Pracownik ds. płac i ubezpieczeń społecznych w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy (w wyniku przeprowadzonego naboru), w ramach otwartego i konkurencyjnego naboru, zostaje zatrudniona kolejna osoba spośród najlepszych kandydatów z ww. naboru:

Pani Aneta Kalbarczyk – zamieszkała w Warszawie

Uzasadnienie wyboru: Kandydat spełnił w najwyższym stopniu wymagania stawiane podczas rekrutacji na ww. wolne stanowisko urzędnicze.

 

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Pracownik ds. księgowości (nr 10/2019) na 1 etat

w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, ul. F. Klimczaka 4, bud. B, 02-797 Warszawa wyłoniono osobę do zatrudnienia.

Pani Aneta Turska – miejsce zamieszkania Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Kandydat spełnił w najwyższym stopniu wymagania stawiane podczas rekrutacji na ww. wolne stanowisko urzędnicze.

 

 

 

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Pracownik ds. księgowości (nr 09/2019) na 1 etat
w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy
W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, ul. F. Klimczaka 4, bud. B, 02-797 Warszawa nie wyłoniono osoby do zatrudnienia. Uzasadnienie wyboru: żaden z kandydatów nie spełnił w oczekiwanym stopniu wymagań stawianych podczas rekrutacji na ww. stanowisko urzędnicze.

 

 

 

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Pracownik ds. płac i ubezpieczeń społecznych (nr 08/2019) na 1 etat

w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, ul. F. Klimczaka 4, bud. B, 02-797 Warszawa wyłoniono osobę do zatrudnienia.

Pani Barbara Dąbrowska – miejsce zamieszkania Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Kandydat spełnił w najwyższym stopniu wymagania stawiane podczas rekrutacji na ww. wolne stanowisko urzędnicze.

 

 

 

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Pracownik ds. księgowości (nr 07/2019) na 1 etat

w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, ul. F. Klimczaka 4, bud. B, 02-797 Warszawa wyłoniono osobę do zatrudnienia.

Pan Andrzej Maciejewski – miejsce zamieszkania Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Kandydat spełnił w najwyższym stopniu wymagania stawiane podczas rekrutacji na ww. wolne stanowisko urzędnicze.

 

 

 

Wynik naboru – umowa zlecenie –
Pracownik ds. płac i ubezpieczeń społecznych (nr 06/2019)

w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. stanowisko w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, ul. F. Klimczaka 4, bud. B, 02-797 Warszawa nie wyłoniono osoby do zatrudnienia.

Uzasadnienie wyboru:  Nie wpłynęła żadna oferta na w/w stanowisko urzędnicze.

 

 

 

Wynik naboru – umowa zlecenie –
Pracownik ds. księgowości (nr 05/2019)

w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. stanowisko w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, ul. F. Klimczaka 4, bud. B, 02-797 Warszawa nie wyłoniono osoby do zatrudnienia.

Uzasadnienie wyboru:  Nie wpłynęła żadna oferta na w/w stanowisko urzędnicze.

 

 

 

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
p.o. Kierownika Działu Płac (nr 04/2019) na 1 etat

w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, ul. F. Klimczaka 4, bud. B, 02-797 Warszawa wyłoniono osobę do zatrudnienia.

Pani Beata Kalupa – miejsce zamieszkania Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Kandydat spełnił w najwyższym stopniu wymagania stawiane podczas rekrutacji na ww. wolne stanowisko urzędnicze.

 

 

 

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Pracownik ds. księgowości (nr 03/2019) na 1 etat

w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, ul. F. Klimczaka 4, bud. B, 02-797 Warszawa wyłoniono osobę do zatrudnienia.

Pani Małgorzata Czerniszewska – miejsce zamieszkania Chynów

Uzasadnienie wyboru: Kandydat spełnił w najwyższym stopniu wymagania stawiane podczas rekrutacji na ww. wolne stanowisko urzędnicze.

 

 

 

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Pracownik ds. planowania, analiz i sprawozdawczości (nr 02/2019) na 1 etat w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, ul. F. Klimczaka 4, bud. B, 02-797 Warszawa wyłoniono osobę do zatrudnienia.

Pan Piotr Klukowski – miejsce zamieszkania Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Kandydat spełnił w najwyższym stopniu wymagania stawiane podczas rekrutacji na ww. wolne stanowisko urzędnicze.

 

 

 

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Pracownik ds. finansowych (nr 15/2018) w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, ul. F. Klimczaka 4, bud. B, 02-797 Warszawa wyłoniono osobę do zatrudnienia.

Pani Marzena Mazurek – miejsce zamieszkania Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Kandydat spełnił w najwyższym stopniu wymagania stawiane podczas rekrutacji na ww. wolne stanowisko urzędnicze.

 

 

 

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Pracownik ds. księgowości (nr 14/2018) w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, ul. F. Klimczaka 4, bud. B, 02-797 Warszawa wyłoniono osobę do zatrudnienia.

Pan Bogusław Alencewicz – miejsce zamieszkania Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Kandydat spełnił w najwyższym stopniu wymagania stawiane podczas rekrutacji na ww. wolne stanowisko urzędnicze.

 

 

 

 

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Pracownik ds. księgowości (nr 13/2018) – 1 etat – w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, ul. F. Klimczaka 4, bud. B, 02-797 Warszawa wyłoniono osobę do zatrudnienia.

Pani Iwona Biernat – miejsce zamieszkania Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniła w najwyższym stopniu wymagania stawiane kandydatom podczas rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze – pracownik ds. księgowości w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy.

 

 

 

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Pracownik ds. księgowości (nr 12/2018) – 0,5 etatu – w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, ul. F. Klimczaka 4, bud. B, 02-797 Warszawa nie wyłoniono osoby do zatrudnienia.

Uzasadnienie wyboru:  Nie wpłynęła żadna oferta na w/w stanowisko urzędnicze.

 

 

 

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Pracownik ds. księgowości (nr 11/2018) – 1 etat – w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, ul. F. Klimczaka 4, bud. B, 02-797 Warszawa nie wyłoniono osoby do zatrudnienia.

Uzasadnienie wyboru:  Żaden z kandydatów nie spełniał wymogów formalnych na w/w stanowisko urzędnicze.

 

 

 

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Pracownik ds. księgowości (nr 10/2018) – 0,5 etatu – w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, ul. F. Klimczaka 4, bud. B, 02-797 Warszawa nie wyłoniono osoby do zatrudnienia.

Uzasadnienie wyboru:  Nie wpłynęła żadna oferta na w/w stanowisko urzędnicze.

 

 

 

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Pracownik ds. księgowości (nr 09/2018) w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, ul. F. Klimczaka 4, bud. B, 02-797 Warszawa nie wyłoniono osoby do zatrudnienia.

Uzasadnienie wyboru:  Żaden z kandydatów nie spełniał wymogów formalnych na w/w stanowisko urzędnicze.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Skip to content