Poniedziałek, 25 Września 2017
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wilanów
m. st. Warszawy
DBFO
jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, utworzoną do obsługi finansowo – księgowej szkół i placówek oświatowych na obszarze Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. Biuro działa na podstawie Uchwały Nr XXIII/416/2003 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół i placówek oświatowych (Dz. Woj. Mazowieckiego z 2004 r. Nr 8, poz. 343 oraz zmiana opublikowana w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2005r. nr 268, poz. 8761).


Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wilanów m. st. Warszawy

ul. St. Lentza 3
02-956 Warszawa

tel.: (0-22) 885-43-29
tel./faks: (0-22) 885-43-69
e-mail: biuro@dbfowilanow.waw.pl
Copyright © 2006 by DBFO - Wilanów. | Realizacja: SySControl