NABÓR NA WOLNE STANOWISKA W DZIELNICOWYM BIURZE FINANSÓW OŚWIATY – WILANÓW m. st. WARSZAWY

Pracownik ds. planowania  (8/2019),    1 etat ,  Miejsce zatrudnienia:       Warszawy ul. F. Klimczaka 4, 02-797 Warszawa ,  umowa o pracę
Czytaj więcej08 kwietnia 2019 By Dbfo in Praca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA W DZIELNICOWYM BIURZE FINANSÓW OŚWIATY – WILANÓW m. st. WARSZAWY

Pracownik ds. księgowości (nr 7/2019), 1 etat , Miejsce zatrudnienia: Warszawa ul. F. Klimczaka 4, 02-797 Warszawa , umowa o pracę  
Czytaj więcej29 marca 2019 By Dbfo in Praca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA W DZIELNICOWYM BIURZE FINANSÓW OŚWIATY – WILANÓW m. st. WARSZAWY

Pracownik ds. księgowych(6/2019), 1 etat , Miejsce zatrudnienia: Warszawy ul. F. Klimczaka 4, 02-797 Warszawa , umowa o pracę
Czytaj więcej05 marca 2019 By Dbfo in Praca

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wilanów m.st.Warszawy jest to jednostka budżetowa miasta stołecznego Warszawa, utworzona do obsługi finansowo – księgowej, administracyjnej i prawnej szkół i placówek funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. Biuro działa na podstawie Uchwały Nr XXIII/416/2003 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół i placówek (Dz. Urz. Woj. Maz z 2004 r. Nr 8, poz. 343 oraz z 2005 r. Nr 268, poz.8761, z 2008 r. Nr 62, poz. 2253, Nr 166, poz. 5901, z 2009 r. Nr 104, poz.2972, z 2013 r. poz. 4614 i z 2016 poz. 10280) oraz uchwały nr XXXVII/944/2016 Rady m. st. Warszawy z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych m. st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 10281).

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Wilanów m.st. Warszawy

ul. F. Klimczaka 4, bud. B
02-797 Warszawa

tel.: (22) 277 08 60
e-mail: biuro@dbfowilanow.waw.pl

Do góry